חינוך

חזון החינוך שלי לעיר אשדוד

יחד נהפוך את בתי הספר שלנו בעיר אשדוד למקום נעים, חדשני ומתקדם המוביל למצוינות אישית וחברתית ונותן מענה לכלל ילדי העיר.

דמות בוגר מערכת החינוך בעיר

 • בוגרים עצמאיים הבוטחים בעצמם ובעלי יכולות בין אישיות ומוסריות גבוהות.
 • בוגרי מערכת החינוך יטמיעו ערכים יהודיים-ישראליים יגלו רגישות תרבותית-חברתית לאחר, וישאפו לתרום רבות לעירם ולמולדתם.
 • בוגרי מערכת החינוך יזכו לתעודת בגרות איכותית שתוביל אותם לרכישת מקצועות משמעותיים להם ולחברה.

המצפן העירוני בחינוך

 • מערכת חינוך מגוונת שתאפשר חופש בחירה לפרט .
 • חינוך חדשני המעודד יזמות ויצירתיות בקרב התלמידים.
 • חינוך למצוינות והישגיות בקרב התלמידים בעיר.
 • הקניית ערכים המושתתים על ערכים יהודיים ישראליים וכבוד האדם באשר הוא אדם.
 • אווירה חיובית בבתי הספר
 • קידום אוכלוסיות מוחלשות והבאתם להישגים משמעותיים
 • מתן הזדמנויות אמיתיות לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במרחב הציבורי

מפת העקרונות

חדשנות מצוינות ואווירה חיובית בחינוך

 • הגדלה משמעותית של תקציב החינוך העירוני חיזוק צוותי החינוך והצעדת מערכת החינוך למאה ה-21
 • אפתח הזדמנויות לימודיות משמעותיות לילדי העיר שתוביל להעלאת הישגיהם הלימודיים ואפעל לקידום המצוינות וההישגיות בחינוך בעיר .
 • אשקיע רבות בחינוך לגיל הרך בשל חשיבותו המכרעת לעתיד הילד.
 • אעודד פיתוח אווירה חיובית ובטוחה בבתי הספר לטובת ילדי העיר ואממן תכניות בית ספריות למניעת חרם ושיימינג בקרב ילדי העיר.

מעורבות ההורים ותלמידים בחינוך

 • שילוב הורי התלמידים בתהליך החינוך הבית ספרי
 • הקמת פורום ראשת העיר לחינוך שיכלול את הנהגת ההורים אנשי אקדמיה סגל חינוכי ונציגי משרד החינוך.
 • הטמעת תרבות של "דלת פתוחה להורים" במנהל החינוך העירוני ומענה ייעודי לפניות בלשכת ראשת העיר.
 • חיזוק מועצת התלמידים העירונית והפיכתם מועצות התלמידים הבית ספריות כשותפות מלאות בעיצוב המדיניות החינוכית בעיר.

השקעה בחינוך המיוחד והבלתי פורמלי

 • החינוך הבלתי פורמלי הוא חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך ויש לשקמו לאחר שנים רבות של הזנחה מצד העירייה.
 • תמיכה בלתי נלאית בתלמידי החינוך המיוחד בעיר והשקת תכניות חינוכיות חדשניות להקלה על ציבור תלמידים זה.

הצעדת מערכת החינוך העירונית ל-2030

 • הטמעת מערכות למידה ממוחשבות בתהליך ההוראה בבתי הספר בעיר.
 • שימוש בבינה מלאכותית לשם קידום הלמידה.
 • מימון רכזי חדשנות טכנולוגיים בית ספריים
 • השקתן של כיתות דיגיטליות מזמינות בבתי הספר.
 • בניית מרחבי למידה חדשניים ("כיתות העתיד") בבתי ספר שונים בעיר שיכללו חדרי למידה שקטים, "בית קפה" של לומדים, שידורי טלוויזיה אינטרנטית, וכיוצא בזה.
 • יצירת שיתופי פעולה בין מערכת החינוך לארגוני המסחר והתעשייה בעיר במסגרת "מעגלי החברה והקהילה בעיר".
 • שת"פ עם חברות ההייטק המובילות במשק לתוכניות לימוד ייחודיות

שילוב הורי התלמידים בתהליך החינוך הבית ספרי

 • הקמת "הנהגת הורים עירונית" שתסייע בניהול מערכת החינוך העירונית ויהיה שותף בבניית התוכנית האסטרטגית העירונית.
 • חיזוק המרכז להורות משמעותית ומתן כלים והדרכות לאוכלוסיית ההורים העירונית
 • הכשרת חברי הנהגות ההורים הבית ספריות ביסודות החינוך הציבורי ובניהול מערכות חינוכיות על מנת להפכם לשותפים קונסטרוקטיביים במערכת העירונית.
 • אימוץ תכנית "הורה מספר על המקצוע שלו" בבתי הספר על מנת לחשוף את התלמידים לגיוון הרב בשוק העבודה.
 • חיזוק מערך ההורים המתנדבים בתנועות הנוער והפעילות הבית ספרית

בגרות+

 • הקמת מחלקת פדגוגיה במנהל החינוך העירוני שתעודד חדשנות חינוכית ופיתוח תכניות לימודים מעניינות, עדכניות, ומאתגרות.
 • הכוונת התלמידים לרכוש תעודת בגרות משמעותית שתפתח בפניהם הזדמנויות תעסוקתיות רבות, תוך מיצוי מרבי של הפוטנציאל הטמון בתלמידי העיר.
 • הקמת בית ספר של אחר הצהריים שישרת את כלל ילדי העיר הנדרשים בתגבור בכיתה קטנה ובאווירה מיטבית.
 • העסקת מורה עוזר בכיתות שונות ,שילוב סטודנטים של פר"ח בתוך הכיתה ושילוב אזרחים וותיקים כמורים ומדריכים בבתי הספר.
 • פיתוח צוותי הוראה מעולים בעיר והכשרתם בשיטות הוראה ולמידה חדשניות
 • הקטנת מספר התלמידים בכיתות של חטיבות הביניים.
 • תכנית לימוד עירונית לכישוריי חיים – חינוך פיננסי , אנגלית מדוברת , ספורט ואומנות , קיימות ושמירה על הטבע.
 • גיוס מורים מצטיינים בחוזה אישי במימון עירוני (עד 7 אחוז כחוק)
 • חשיפת תלמידי העיר לעולם האוניברסיטאי ועידוד המצטיינים להתחיל בלימודי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה במסגרת שת"פ עם מערכת החינוך העל יסודי

אווירה חיובית וסביבה בטוחה

 • שיפוץ מסיבי של בתי הספר בעיר והתאמתם למאה העשרים ואחת.
 • הצטיידות בטכנולוגיות החינוכיות החדשות ביותר ושילובן בבתי הספר.
 • סיוע עירוני למנהלי בתי הספר בבניית אקלים לימודי מהנה ובטוח.
 • כתיבת קוד אתי למערכת החינוך העירונית
 • מלחמה ללא פשרות בתופעות שליליות באמצעות מינוי רכזי משמעת בבתי הספר ובשיתוף הנהגת ההורים
 • הטמעת תוכנית מוגנות עירונית למניעת תופעות חרם , שיימניג או גילויי אלימות.

 

קידום המצוינות והגדלת ההיצע בבחירת מסלולי הלימוד

 • הקמת בתי ספר ייחודיים בעיר דוגמת אנתרופוסופי ובית ספר לחדשנות מדעית בשיתוף עם ההנהגה ההורית בעיר ופיתוח ייחודיות בית ספרית .
 • פתיחת אזורי הרישום של בתי הספר התיכוניים ומתן אפשרות להורים ולילדיהם לבחור את בית הספר העל יסודי של הילד.
 • הרחבת היצע תכניות הלימודים בבתי הספר היסודיים על מנת לאפשר לכל תלמיד לבחור את תחום הלימודים הנוגע בליבו.
 • הפעלת "פעילות לימודית אחרת" בבתי הספר – תלמידים יבחרו במשך יום בשבוע חוג, פעילות בטבע, תחום לימודים וכיוצ"ב שאינו כלול בתכנית הלימודים הרגילה.
 • הקמת בית ספר מקצועי-טכנולוגי מתקדם בעיר ברמת העל יסודי בשיתוף עם ארגוני התעשייה והמסחר.
 • הקמת מרכז למצוינות בחינוך שיתמחה בהכשרת מחוננים ומצטיינים בשיטות הוראה מתקדמות וייחודיות לציבור זה של תלמידים.
 • העלאת הדימוי העצמי של תלמידי העיר בחזקת "תלמיד באשדוד זה תלמיד מצליח".
 • עידוד תלמידים להשתלב במגמות סייבר ותכנות בהיקף של חמש יחידות ומעלה בשיתוף היחידות הטכנולוגיות של צה"ל

קידום אוכלוסיות תלמידים מוחלשות

 • יצירת שותפויות בין הרווחה לחינוך שהוכחו כמי שמסייעות לקידום אוכלוסיות מוחלשות בבית הספר.
 • התקשרות עם עמותות שמקדמות תלמידים בעלי הישגים נמוכים ומובילות אותם להצלחה בבחינות הבגרות.
 • סיוע לבתי הספר באיתור תלמידים בעלי קשיים לימודיים ובניית תכנית אישית לקידומו של כל תלמיד ותלמידה.
 • עידוד תלמידים מצטיינים לחנוך תלמידים מתקשים במסגרת מחויבותם לחברה.

תשתית לעתיד – החינוך לגיל הרך

 • פתיחת מסגרות נוספות וצמצום מספר הילדים בגן.
 • העלאת מספר הסייעות העירוניות באשכולות הגנים וחיזוק מקצועיותם בסדרה של השתלמויות עירוניות.
 • פיתוח מקצועי מקיף וחדשני של הגננות במימון עירוני וכתיבת תכנית עירונית אחידה לגני הילדים בשיתוף הפיקוח על הגיל הרך
 • יצירת 'תו תקן עירוני' למסגרות הפרטיות בכלל זה מתן השתלמויות לגננות הפרטיות והצוות במסגרות.
 • הטמעת תכנית מעבר מגן הילדים לכיתה א' כדי ליצור לילדים הרכים סביבה בטוחה ונעימה בבית הספר ולהכינם לדרישות הלימודיות החדשות מהם
 • רכישת מסיבית של משחקים לימודיים חדשניים שיתאימו לצרכים הלימודיים בגיל הרך במאה ה21.
 • השוואת תנאי הסייעות בגני הילדים של החברה העירונית לסייעות העירייה
 • הקמת גני ילדים דו לשוניים ברחבי העיר

תלמידי החינוך המיוחד

 • חיזוקו הניכר של החינוך המיוחד בעיר והימנעות מהדרת תלמידי החנ"מ במערכת החינוך העירונית.
 • זכות לבחור במסגרת החינוכית שבה ילמד בילד – חינוך מיוחד או שילוב בחינוך הרגיל
 • מענה מותאם אישית –על מערכת החינוך העירונית לספק מענה שתואם את יכולותיהם וצרכיהם של כל ילד וילדה.בחינוך המיוחד
 • יצירת רצף טיפולי מהגיל הרך ועד הבגרות-
 • טיפול במחדל מערך ההסעות.
 • בניית גנים נוספים במסגרת החינוך המיוחד כך שיינתן בעיר מענה לצרכים המיוחדים של ציבור תלמידים זה.
 • בניית מערך תומך עירוני וקהילה תומכת למשפחות המתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
 • הגדלת המערך הפרא- רפואי התומך בשילוב וקידום אוכלוסיית החינוך המיוחד ומערך הסייעות העירוניות
 • הכשרת צוותי החינוך בכלל המסגרות להתמודדות ושילוב ילדי החינוך המיוחד
 • שילוב בוגרי מערכת החינוך בעולם התעסוקה העירוני ובכך יצירת רווח למעסיקים ולבוגרים כאחד

שיקום החינוך הבלתי פורמלי בעיר

 • הגדלה משמעותית של תקציבי תנועות הנוער, חוגי הימאות בעיר, וכדומה.
 • יצירת שותפויות משמעותיות בין בתי הספר לתנועות הנוער בעיר.
 • הקצאת מבנים חדשים לתנועות הנוער ושיפוצם של הקיימים.
 • הקמתם של מתנ"סים דיגיטליים וחדשניים גדולים ומרווחים ברובע טו י"ז וט"ז.
 • שיפוץ מסיבי של כלל המתנס"ים ברחבי העיר והעמדתם בסטנדרט אחיד לקיום פעילות ילדים ונוער
 • מתן הכשרה ציונית-יהודית-לאומית לבני הנוער בעיר.
 • חיזוק היחידה לנוער בסיכון והשקת תכניות ייעודיות לנוער זה.
 • שיקום מפעל קייטנות איכותיות חברתיות בעיר.
 • החזרת העדלאידע לאשדוד
 • חיזוק הטיפול בשער היציאה מהשירות צבאי / לאומי כמשפיע על המוטיבציה לגיוס ליעד משמעותי

תודה שאתם רוצים להצטרף אלי לניצחון בבחירות הקרובות. אנא לחצו על כפתור הווטסאפ וניצור אתכם קשר בהקדם … תודה הלן גלבר ❤️